Home

Welkom op mijn website!Ik ben Elke Schollaert paardenosteopaat- EDO ®. Geregistreerd in het IREO. 


In mijn praktijk kan je terecht voor paarden- en hondenosteopathie, sportmassage, advies en trainingsbegeleiding met aandacht voor de biomechanica. 


Tijdens mijn behandelingen streef ik ernaar om onze viervoeters terug op weg te helpen naar

evenwicht en harmonie. 

Het is een holistische werkwijze waarbij het zelfhelend vermogen van het lichaam aangespoord wordt

om terug balans te genereren.


Wil je meer weten over osteopathie kijk hieronder of klik hier om me te contacteren.


Tot horens! 

Osteopathy:

A Special Level of Care


Alle onderdelen van het lichaam staan in verbinding met elkaar.

Daarom kijkt een osteopaat niet alleen naar een schouder die in de problemen zit, maar naar alle onderdelen waarmee de schouder verbonden is. Osteopathie is een holistische werkwijze waarbij men door manuele technieken alle onderdelen van het lichaam in harmonie laat samenwerken. Het is een methode waarbij de focus ligt op het behandelen van de oorzaak van de klacht en niet alleen op het symptoom. 


Daarbij wordt er rekening gehouden met drie verschillende systemen:HET PARIETALE SYSTEEM:


Het bewegingsapparaat

( geheel van botten, spieren, gewrichten en pezen)


 HET VISCERALE SYSTEEM:


De organen

(omringende fascia,

bloedvaten, lymfe)

HET CRANIO- SACRALE SYSTEEM:


 De mobiliteit van alle elementen, van cranium of schedel tot heiligbeen of sacrum en alle tussenliggende structuren. Zoals bvb.: ruggenmerg, hersenvlies en vloeistof.
Leven is bewegen

    

Andrew Taylor STILL

(1828-1917)

grondlegger van de osteopathie

Give your horse freedom to perform  and

embrace lightness


Elke Schollaert, osteopaat voor paarden en honden, EDO®

All Rights Reserved © Elke Schollaert, B- Lede.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ELKE  SCHOLLAERT


Paardenosteopaat - EDO®

Hondenosteopaat -CDO®

CONTACT US

9340 Lede

België

0486/  10 24 66

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren